Späť Úvod Firemný profil Prepravné služby Ďalšie služby Kontakt Dokumenty Galéria Odkazy
Mapa stránok
 

NÁMORNÉ
• celokontajnerové zásielky (FCL) (všetky druhy 20 a 40-stopových kontajnerov)
• kusové zásielky v zberných kontajneroch (LCL) 
• konvenčné (breakbulk)zásielky (zásielky v debnách, zväzkoch, na paletách, voľne ložené)
• zásielky lodené po vl. osi (RO/RO) (pojazdné stroje, vozidlá ...)
• prenájom (charter) lodí (veľké, mimoriadne, nebezpečné zásielky, projekty)
 
CESTNÉ
• celovozové zásielky (kamióny rôznych typov do/z celej Európy, býv. SNŠ a Blízkeho Východu)
• dokládková služba (prepravy 2-4 menších zásielok na jednom aute)
• zberné zásielky (pravidelné prepravy z/do množstva zberných stredísk Európy a Blízkeho Východu)
 
LETECKÉ
• zásielky prepravované pravidelnými letmi z/do Bratislavy, Viedne, Prahy a Frankfurtu do/z celého sveta
• prenájom (charter) letov
 
ŽELEZNIČNÉ
• celovozňové zásielky (v bežných i špeciálnych vozňoch do/z celej Európy a Ázie)
• kontajnerové zásielky (do Európy, Ázie a krajín bývalého SNŠ)
• prepravy ucelenými vlakmi
 
ŠPECIÁLNE
• prepravy nebezpečného tovaru (látky horľavé, výbušné a jedovaté)
• preprava nadrozmerných zásielok
• prepravy vojenskej techniky
 
Spoločnosť poskytuje aj kombinácie jednotlivých druhov prepráv, pričom dôraz kladie na efektívnosť. Prostredníctvom našich partnerov v zahraničí zabezpečujeme aj dodávky zásielok "z domu do domu" (door to door).