Späť Úvod Firemný profil Prepravné služby Ďalšie služby Kontakt Dokumenty Galéria Odkazy
Mapa stránok
 

POISTNÉ SLUŽBY
• poistenie prepravy zásielok za výhodné ceny (v rozsahu "proti všetkým rizikám/all risks", ako aj "proti vojnovým a politickým rizikám")
• vystavovanie poistných certifikátov 
 
U p o z o r n e n i e !
Investujte do poistenia tovaru počas prepravy a nespoliehajte sa iba na poistenie zodpovednosti dopravcu!
Dopravca zodpovedá len za škody ním zavinené (nie za všetky riziká) aj to len v obmedzenom rozsahu!
 
• COLNÉ SLUŽBY - cenník
• zastupovanie v colnom konaní
• ručenie za colný dlh v režimoch: voľný obeh, dočasné uskladnenie tovaru
• Intrastat-vystavovanie, podaj hlásení
• vystavovanie colných dokladov
• služby pri reexporte